Forslag om forbud mot konverteringsterapi

Forslag om forbud mot konverteringsterapi

Publisert av Elin Stillingen den 16.06.23. Oppdatert 24.06.23.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Slik FTPN forstår det, er grunnen til at kjønnsuttrykk ikke er nevnt i lovforslaget, er at regjeringen mener at de som bryter forbudet mot noen på grunn av kjønnsuttrykk, selv tror de gjør det på grunnlaget kjønnsidentitet.

"Jeg er veldig glad for at dette lovforslaget er på bordet nå. Norge har falt tilbake på rangeringen over skeives rettigheter i europa, og gått fra 4 til 9 plass i følge den årlige ILGA-undersøkelsen. Kombinert med terrorangrepet i 2022 og forvitringen av transpersoners helsetilbud, er det krevende tider for mange transpersoner og skeive i Norge. Å forby konverteringsterapi er stort og viktig steg for å få Norge tilbake på kartet for LHBT+-rettigheter og vil ha stor betydning for de av oss som tilhører LHBT+ mangfoldet", sier styremedlem Miriam Hardarson. 

Regjeringen foreslår at barn gis et særskilt vern. Videre foreslår regjeringen at forbudet mot å utføre konverteringsterapi også skal gjelde der nordmenn utfører denne type handlinger i utlandet.

 – Folk skal trygt kunne være seg selv, uten å bli påført skam og psykisk press på grunn av den de er eller hvem de elsker. Lovforslaget gjør det helt klart at dette er handlinger vi vil til livs, sier Trettebergstuen.

 Målet for regjeringen har hele tiden vært å få et så treffsikkert forbud som mulig.

 Forbudet foreslås tatt inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil 3 år og 6 år hvis overtredelsen er grov.

 Regjeringen foreslår i tillegg at det skal være straffbart å markedsføre tilbud om å utsette andre for de nevnte metodene. Overtredelse av markedsføringsforbudet skal medføre bot eller fengsel inntil 6 måneder.

 – Dette er et historisk forbud som vil gjøre livene til mange bedre, sier Trettebergstuen.

 Regjeringen sender nå lovforslaget til behandling i Stortinget.

Lovforslaget kan man lese her.