Kritiske ytringer mot transpersoner øker

Kritiske ytringer mot transpersoner øker

Publisert av Elin Stillingen den 24.06.23. Oppdatert 30.06.23.

Undersøkelsen baserer seg på hundretusenvis av ytringer fra Facebook og Twitter de siste fem årene og viser et klart tøffere ytringsklima for skeive på nett i Norge.

 
Ikke bare avdekker den en betydelig økning i omtale av skeive og skeiv tematikk på plattformene, men viser også at det er har vært betydelig økning i negativ omtale av skeive. Dette gjelder spesielt transpersoner.

Den dårlige følelsen mange transpersoner har, om at debattklimaet og omtalen av transpersoner i media, stadig forverres, er nå bekreftet. De som i realiteten er kansellert i samfunnsdebatten, er transfolk sjøl, som ikke tør å ytre seg. Undersøkelsen sier ikke spesifikt noe om artikler i media, men vår erfaring er at det er langt flere artikler i media, som minsker sjansene for at transfolk får et bedre helsetilbud, utvidede juridiske og politiske rettigheter, og økt livskvalitet, enn artikler som bidrar til at transfolk kan få det like bra som alle andre folk, sier styremedlem i FTPN, Elin Stillingen

Hovedfunn i undersøkelsen: 

 

  • I perioden 2018 til 2022 økte antallet tweets om skeive fra 6 457 til 44 620. Antallet tweets om transpersoner økte fra 1 485 til 23 465 - en økning på nesten 16 ganger så mange tweets.
  •  
  • Rapporten viser at 47% av Twitter-meldingene om transpersoner har en kritisk tilnærming, mens 40% har en støttende tilnærming.
  •  
  • Både transpersoner og Pride omtales stadig mer kritisk på både Twitter og Facebook i perioden, mens andelen meldinger som inneholder støtte og positive ytringer om Pride synker 

Les mer om undersøkelsen hos Amnesty International Norge.

 Les selve undersøkelsen.