Utredning om 3. juridisk kjønnskategori

Utredning om 3. juridisk kjønnskategori

Publisert av Elin Stillingen den 22.06.23. Oppdatert 24.06.23.

BUFDIR har overlevert en utredning om en 3. juridisk kjønnskategori til Likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Mange av FTPNs medlemmer er ikke-binære, og vil kunne få stor glede av om de foreslåtte tiltakene blir innført. 

Utredningens primære målgruppe er ikke-binære, det vil si personer som opplever at de verken er menn eller kvinner, eller er begge deler. Ikke-binære har dårligere levekår og livskvalitet enn omtrent alle andre grupper i samfunnet, inkludert andre skeive.

Bufdir har på bakgrunn av dette utredet tre tiltak:

 1. Reservasjon mot å oppgi kjønn i offentlige identifikasjonsdokumenter

2. Opprette en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret kombinert med en gjennomgang av relevant lovgivning

3. En nasjonal veileder for å anerkjenne kjønnsmangfold.

Bufdirs vurdering er at alle tiltakene er egnet til å nå målet om at ikke-binære er likestilt og opplever anerkjennelse av sin kjønnsidentitet, men i forskjellig grad. Det er kun tiltak 2 som innebærer en innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Tiltak 2 er samtidig det mest omfattende tiltaket, økonomisk og administrativt. Kostnadene vil samtidig spres på mange aktører og over flere år. Bufdir forventer også at tiltaket kan gi bedre levekår, som igjen kan gi økonomiske gevinster.

I dag forteller det tredje sifferet i personnummeret om du er registrert som mann eller kvinne. Etter 2032 vil funksjonen for kjønn «skrus av» i personnummeret, og juridisk kjønn vil i stedet registreres som en egen opplysning i folkeregisteret. Dette gjelder alle innbyggere, og henger sammen med at vi går tom for personnumre. Hvis det opprettes en tredje juridisk kjønnskategori, må datasystemene også kunne «lese» opplysningen om den tredje kategorien. Det vil derfor ikke være mulig å innføre en tredje juridisk kjønnskategori før nytt system for registrering av juridisk kjønn er på plass.